Το Έργο μας

Το Έργο μας
2021
Υποστηρίξαμε τη διαδικασία εγγραφής του στοιχείου ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ - χορός στην Άρτα (Ήπειρος) στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
Epirusland - Έργο - Καγκελάρι - Χορός στην Άρτα
2020
Δημιουργήσαμε την Ενιαία Ατζέντα Δράσεων και Εκδηλώσεων (Calendar) με κοινή στόχευση και κοινή εικόνα για την περιοχή της Άρτας, η οποία αποτέλεσε την πρώτη συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια καταγραφής των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας αλλά και των πόρων των πολιτιστικών Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχής μας. Επιπλέον, προτείναμε τη συνένωση εκδηλώσεων που ήδη πραγματοποιούνται αλλά και τη δημιουργία νέων εκδηλώσεων που θεωρούμε ότι θα αναβαθμίσουν το πολιτιστικό προϊόν της περιοχής. Το CALENDAR ARTA θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους επιχειρηματίες του τουρισμού, τους επισκέπτες και τους δραστήριους πολίτες της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Local clusters & social enterprises incubators in the fields of culture/ tourism & folk tradition-InClust» (Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020) που υλοποίησε το Επιμελητήριο Άρτας.
2020
Συντονίσαμε μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάστηκαν με σκοπό την ουσιαστική ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων. Ένα από τα αποτελέσματα ήταν η δημιουργία του πρώτου κοινού σημείου προβολής των Τοπικών Προϊόντων που παράγονται/δημιουργούνται στην Άρτα. Στην περίπτωση που είστε παραγωγός/ δημιουργός της ΠΕ Άρτας μπορείτε να προβάλλετε το προϊόν σας ... και εδώ! Η ομάδα δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Άρτας στο πλαίσιο του έργου «Local clusters & social enterprises incubators in the fields of culture/ tourism & folk tradition-InClust» (Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020).
2019
Συμμετείχαμε στη δημιουργία του Δημιουργικού Συνεργατικού Σχηματισμού Άρτας (ΑRTA ARTISTS) που αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Άρτας). Πραγματοποιήσαμε την καταγραφή όλων των φορέων πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας με στόχο τη δικτύωση μεταξύ τους και την αναζήτηση ευκαιριών συνεργασίας και συνδημιουργίας. Το cluster συμμετείχε ομαδικά στην 7η Πανελλήνια Έκθεση της Άρτας όπου παρουσίασαν τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Epirus Land - Success stories Erasmus Plus Epirus Land - Success stories Erasmus Plus
2018-19
Υποστηρίξαμε το έργο ανταλλαγής φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Δράση ΚΑ1 Erasmus+ για λογαριασμό του ΤΕΙ Ηπείρου και διευκολύναμε τη μετάβαση των διαδικασιών λόγω της  συνένωσης του Ιδρύματος με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Epirus Land - Success stories Erasmus Plus
2017
Καταθέσαμε πρόταση στο Δήμο Αρταίων με όλα τα απαιτούμενα βήματα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου και ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης της τουριστικής και αγροτικής τοπικής ανάπτυξης, ο οποίος πιστεύουμε ότι θα επιλύσει το βασικό πρόβλημα της έλλειψης οργάνωσης και συντονισμού που ταλανίζει την περιοχή, και θα έχει ως σκοπό την αξιοποίηση, την υγιή εκμετάλλευση, την προβολή και προώθηση των πόρων της περιοχής μας. Περιγράφηκαν οι ιδέες της δημιουργίας συστήματος πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών, ομάδων έργου ή επιτροπών, κ.α.
2016
Αποτελέσαμε κλαδικοί σύμβουλοι των παρακάτω Σωματείων - Συλλόγων και των επιχειρήσεων - μελών τους:
  • Αξιοποίηση των πόρων της περιοχής μέσω της συλλογικής οργάνωσης και τον συντονισμό (http://www.artabakery.gr/)

  • Σωματείο Ξυλουργών και Επιπλοποιών Ν. Άρτας "η Αγία Παρασκευή" ( http://www.artaxylourgeia.gr/

  • Ένωση Βιοτεχνών-Επισκευαστών Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων Ν.Άρτας (http://www.artasynergeia.gr/)

στο πλαίσιο του Προγράμματος "Διαρθρωτική Προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της Οικονομικής κρίσης" . Συμμετείχαν περίπου 50 επιχειρήσεις σε δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής με σκοπό την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών, την ενίσχυση της προβολής τους, την απόκτηση χρήσιμων εργαλείων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους. Τα κυριότερα από αυτά ήταν:

  • το σύστημα μέτρησης απόδοσης, μέσω κατάλληλων ερωτηματολογίων,

  • οι ανωτέρω κλαδικές ιστοσελίδες και

  • η κοινότητα συνεργασίας, που θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για την μεταξύ τους επικοινωνία και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
2015
Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα http://www.artatravel.gr/site/ Την πρώτη σελίδα στην ΠΕ Άρτας που αποτέλεσε και αποτελεί καταγραφή του φυσικού , ιστορικού, αρχαιολογικού, πολιτιστικού πλούτου της περιοχής στο σύνολό της...
Epirus Land - Success stories Artatravel
2014-15
Διοργανώσαμε το Διαγωνισμό Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων σε συνεργασία με την καλή φίλη και συνεργάτη Βασιλική Μπράχου. Ο Διαγωνισμός συνδιοργανώθηκε από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και απευθυνόταν σε ενδιαφερόμενους φοιτητές και απόφοιτους του ΤΕΙ Ηπείρου. Τα Επιμελητήρια της Ηπείρου συμμετείχαν έμπρακτα διαθέτοντας χρηματικά έπαθλα.Το CALENDAR ARTA θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους επιχειρηματίες του τουρισμού, τους επισκέπτες και τους δραστήριους πολίτες της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Local clusters & social enterprises incubators in the fields of culture/ tourism & folk tradition-InClust» (Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020) που υλοποίησε το Επιμελητήριο Άρτας.
2014
Δημιουργήσαμε τα πρώτα ολιγόλεπτα video που αφορούσαν στην τουριστική προβολή της ΠΕ Άρτας στο σύνολό της...
2014
Δημιουργήσαμε το κοινό λογότυπο για την τουριστική προβολή του συνόλου της ΠΕ Άρτας, με σκοπό να αποτελέσει την αναγνωρίσιμη εικόνα της περιοχής στο μυαλό του επισκέπτη και ταυτόχρονα να μεταδώσει με συνοπτικό τρόπο στοιχεία για την ταυτότητα της Π.Ε. Άρτας. Το λογότυπο προέκυψε κατόπιν διαβούλευσης. Στη συνέχεια, αιτηθήκαμε από όλα τα ΔΣ των Δήμων της ΠΕ Άρτας την αποδοχή και χρήση του κοινού λογοτύπου στις δράσεις προβολής που διοργανώνουν οι Δήμοι... Η χρήση του λογοτύπου εγκρίθηκε με τις κατωτέρω αποφάσεις:

  • Αρ. Απόφασης 300/2014 του ΔΣ του Δήμου Αρταίων

  • Αρ. Απόφασης 152/2014 του ΔΣ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

  • Αρ. Απόφασης 116/2014 του ΔΣ του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Epirus Land - Success stories Artatravel Αγγλικά Epirus Land - Success stories Artatravel Ελληνικά
2013
Διοργανώσαμε το Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας με θέμα "Προβλήματα και προοπτικές της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα σε σχέση με το διεθνή χώρο". Οι εισηγητές ήταν πανεπιστημιακοί καθηγητές και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη και συντονισμό του Δρ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Ιδρυματικού Υπευθύνου της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Ηπείρου.
2012
Δημιουργήσαμε την ομάδα SOSIAL ... ΣΤΟΧΟΣ ήταν η ανάθεση ¨αποστολών¨ σε ομάδες με σκοπό να γίνει η Άρτα μια "κοινωνική", ενδιαφέρουσα, όμορφη, φιλική, παραδοσιακή, καλλιτεχνική, συναρπαστική, ποιοτική, ευχάριστη  πόλη για να ζει κανείς! Μια πόλη SOSIAL! SOS In Arta's Life! ...μπορεί η ομάδα να μην είχε την αναμενόμενη απήχηση, όμως την καταγράφουμε στις ιστορίες επιτυχίες, καθώς πιστεύουμε ότι είναι πάντα επίκαιρο το όραμα και οι στόχοι που αντιπροσώπευε. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μια τέτοια ¨ομάδα¨ έχει ανάγκη η περιοχή για την αναβάθμισή της... ...αναμένεται συνέχεια...
2012
Για 1η φορά σε προτεινόμενο σχέδιο δράσης για την περιοχή, οι λέξεις ΑΡΤΑ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μπήκαν μαζί... η υλοποίηση του σχεδίου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία χάρη στην πολύ καλή συνεργασία των συμμετεχόντων #ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- REGION OF EPIRUS Σκοπός του σχεδίου ήταν η ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην ευρύτερη περιοχής της Άρτας. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της δράσης 30 ωφελούμενοι απέκτησαν εξατομικευμένη συμβουλευτική και επαγγελματική υποστήριξη με σκοπό την εύρεση εργασίας ή/και την ανάπτυξη της δικής τους τουριστικής επιχείρησης.
Epirus Land - Success stories Ανάπτυξη 01 Epirus Land - Success stories Ανάπτυξη 02
2012
Είμαστε συντονιστής εταίρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Destination Management Organization Ancient Religious Trekking Artistic [DMO ARTA].
Πληροφορίες Εδώ.
2007 - 2009
Διαχειριστήκαμε για λογαριασμό Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα προγράμματα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 ύψους περίπου 1.700.000,00 ευρώ.
2006
Διοργανώσαμε την πρώτη μας ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό" στην όμορφη Πρέβεζα, με τους καλούς φίλους και συνεργάτες κα Τάγκα Φωτεινή και κο Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο, υπό την επίβλεψη της Δρ. Αλίνας Χυζ....Η συμμετοχή ήταν μεγάλη από ενδιαφερόμενους όλης της Ηπείρου...
Epirus Land - Success stories Μεταπτυχιακές Σπουδές
Υπηρεσίες για:
Epirusland © 2023
Nodus Digital Agency