Διοργάνωση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Οι επιχειρήσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και της περιοχής δράσης τους. Οφείλουν, επομένως, να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία, στους εργαζόμενους τους και το περιβάλλον. Οφείλουν, δηλαδή, να αναλαμβάνουν δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε:

  • Σύνταξη ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τους πελάτες, εργαζομένους, συνεργάτες, επενδυτές σας.
  • Προτάσεις/ εισηγήσεις διοργάνωσης δράσεων που ταιριάζουν στην επιχείρησή σας και ταυτόχρονα έχουν θετικό αντίκτυπο στον άνθρωπο, το περιβάλλον, την κοινωνία.
  • Υλοποίηση δράσεων
  • Προβολή/ ενημέρωση του κοινού και όλων των ενδιαφερομένων για τις δράσεις ΕΚΕ της επιχείρησής σας, μέσω των κατάλληλων ΜΜΕ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και ο θετικός κοινωνικός αντίκτυπος της δράσης της επιχείρησής σας.
epirus land ypiresies epixeiriseis koinoniki euthini p50rr6pas3q01n7x297m5eormu2ijhhxvygs5cn962

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις … επικοινώνησε μαζί μας!