Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Διοργάνωση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Οι επιχειρήσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και της περιοχής δράσης τους. Οφείλουν, επομένως, να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία, στους εργαζόμενους τους και το περιβάλλον. Οφείλουν, δηλαδή, να αναλαμβάνουν δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε:

Epirus Land - Υπηρεσίες Επιχειρήσεις Εταιρική Ευθύνη

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις ... επικοινώνησε μαζί μας!

Epirusland © 2023
Nodus Digital Agency