2013

Διοργανώσαμε το Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας με θέμα “Προβλήματα και προοπτικές της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα σε σχέση με το διεθνή χώρο”. Οι εισηγητές ήταν πανεπιστημιακοί καθηγητές και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη και συντονισμό του Δρ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Ιδρυματικού Υπευθύνου της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Ηπείρου.