2020

Δημιουργήσαμε την Ενιαία Ατζέντα Δράσεων και Εκδηλώσεων (Calendar) με κοινή στόχευση και κοινή εικόνα για την περιοχή της Άρτας, η οποία αποτέλεσε την πρώτη συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια καταγραφής των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας αλλά και των πόρων των πολιτιστικών Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχής μας. Επιπλέον, προτείναμε τη συνένωση εκδηλώσεων που ήδη πραγματοποιούνται αλλά και τη δημιουργία νέων εκδηλώσεων που θεωρούμε ότι θα αναβαθμίσουν το πολιτιστικό προϊόν της περιοχής. Το CALENDAR ARTA θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους επιχειρηματίες του τουρισμού, τους επισκέπτες και τους δραστήριους πολίτες της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Local clusters & social enterprises incubators in the fields of culture/ tourism & folk tradition-InClust» (Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020) που υλοποίησε το Επιμελητήριο Άρτας.