Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Η συμβολή μας στην προσωπική, επαγγελματική και εκπαιδευτική σταδιοδρομία ανέργων, μαθητών ΔΕ και εργαζόμενων είναι ουσιαστική και πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένων ΑΤΟΜΙΚΩΝ ή ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

 • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Υποστήριξη στην υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου μαθητών ΔΕ
 • Εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία (ενημέρωση για σεμινάρια κατάρτισης, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, υποτροφίες, διαθέσιμες θέσεις εργασίας, προγράμματα δια βίου μάθησης κ.α. )
 • Συμβουλευτική καριέρας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • Υποβολή αιτήσεων ΑΣΕΠ
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, το οποίο προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιθυμητής θέσης εργασίας
 • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής για την υποβολή αίτησης σχετικά με την κάλυψη επιθυμητής θέσης εργασίας.
 • Προετοιμασία για συμμετοχή σε συνέντευξη
 • Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ του ατόμου μέσω διεξαγωγής ψυχομετρικών τεστ, τεστ ικανοτήτων & ασκήσεων προσομοίωσης ρόλων
 • Εξατομικευμένη προσέγγιση του ατόμου για κάλυψη θέσης εργασίας
 • Ίδρυση νέας επιχείρησης
 • Σύζευξη προσφοράς-ζήτησης εργασίας
 • Συμμετοχή σε συνεταιρισμούς και οργανώσεις
epirus land ypiresies idiotes prosopiki anaptiksi p50rg8ux8iqux13zy0yxmo2mqdzpyb2ept4c2ev7l6

Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 • Διαθέτουμε πιστοποίηση Στελέχους Βασικών και Υποστηρικτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από τον ΕΟΠΠΕΠ

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις … επικοινώνησε μαζί μας!