Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Η συμβολή μας στην προσωπική, επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία ανέργων και εργαζόμενων είναι ουσιαστική και πραγματοποιείται μέσω ΑΤΟΜΙΚΩΝ ή ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ /ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ.

Υλοποιούμε τοπικά σχέδια απασχόλησης, κατάρτισης και επιχειρηματικότητας, και παρέχουμε οδηγίες, πληροφορίες και εξειδικευμένη ατομική και ομαδική συμβουλευτική για:

Epirus Land - Υπηρεσίες Ιδιώτες Ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις ... επικοινώνησε μαζί μας!

Epirusland © 2021

Nodus Digital Agency