Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Η συμβολή μας στην προσωπική, επαγγελματική και εκπαιδευτική σταδιοδρομία ανέργων, μαθητών ΔΕ και εργαζόμενων είναι ουσιαστική και πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένων ΑΤΟΜΙΚΩΝ ή ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Epirus Land - Υπηρεσίες Ιδιώτες Ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις ... επικοινώνησε μαζί μας!

Epirusland © 2022
Nodus Digital Agency