Διοργάνωση σεμιναρίων

Διοργανώνουμε εκπαιδευτικές ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια με την εξής θεματολογία: προσωπική ανάπτυξη, εκπαιδευτική σταδιοδρομία, επαγγελματική σταδιοδρομία, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, κ.α. με τη συμμετοχή έμπειρων εισηγητών από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Σκοπός είναι να:

  • συμβάλλουμε στην προσωπική, επιχειρηματική και τοπική ανάπτυξη
  • πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματα του έργου μας
  • καλύπτουμε συνεχώς, στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, τις επιμέρους επιμορφωτικές ανάγκες διάφορων κλάδων
  • κινητοποιήσουμε τους ανέργους
epirus land ypiresies idiotes seminaria p3rvcnutoja60m79uky7530r9tr4jg5j3lus3ebciy

Τα σεμινάρια βοηθούν τους συμμετέχοντες να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, αναπτύσσοντας πέρα από την κλασική θεωρητική γνώση, τις προσωπικές τους ικανότητες και τα στοιχεία του χαρακτήρα τους.

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα:

  • Δημιουργία κινήτρων στους ανέργους και ιδιαίτερα στους νέους
  • Αύξηση αυτοπεποίθησης κι ενεργοποίησης ανέργων
  • Αύξηση εθελοντικής δράσης
  • Σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας
  • Αύξηση ζήτησης εργασίας
  • Διατήρηση νέων στην περιοχή

“…η κοινωνία είμαστε όλοι εμείς και όλα ξεκινούν από εμάς…”

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις … επικοινώνησε μαζί μας!