Διοργάνωση σεμιναρίων

Διοργάνωση σεμιναρίων

Διοργάνωση σεμιναρίων

Διοργανώνουμε εκπαιδευτικές ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια με την εξής θεματολογία: προσωπική ανάπτυξη, εκπαιδευτική σταδιοδρομία, επαγγελματική σταδιοδρομία, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, κ.α. με τη συμμετοχή έμπειρων εισηγητών από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Σκοπός είναι να:

Epirus Land - Υπηρεσίες Ιδιώτες Σεμινάρια

Τα σεμινάρια βοηθούν τους συμμετέχοντες να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, αναπτύσσοντας πέρα από την κλασική θεωρητική γνώση, τις προσωπικές τους ικανότητες και τα στοιχεία του χαρακτήρα τους.

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα:

“…η κοινωνία είμαστε όλοι εμείς και όλα ξεκινούν από εμάς…”

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις ... επικοινώνησε μαζί μας!

Epirusland © 2022
Nodus Digital Agency