Αγρότες

Πιστοποιήσεις Οικοτεχνίας

Ενημέρωση για την ορθή πρακτική οικοτεχνίας και δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης οικοτεχνίας

Epirus Land - Πιστοποιήσεις Οικοτεχνίας

Ηλεκτρονική προώθηση προϊόντων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εγγραφή στο μητρώο αγροτών

Δημιουργία και υποστήριξη ομάδων παραγωγών & γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών

Epirusland © 2023
Nodus Digital Agency