Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Προμηθειών και Δημοσίων Έργων

Οι διαγωνισμοί του δημοσίου, αφορούν στην προμήθεια α’ υλών, αναλωσίμων, εξοπλισμού και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής του δημοσίου.

Με αυτή τη διαδικασία οι ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ προμηθεύονται εξοπλισμό, αναλώσιμα, καύσιμα, τρόφιμα, υπηρεσίες κ.α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες για την κατασκευή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
epirus land ypiresies epixeiriseis ilektronikoi diagonismoi

Αναλαμβάνουμε την υποβολή προσφορών σε ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου, που πραγματοποιούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ διαγωνισμούς του δημοσίου (πρόχειροι διαγωνισμοί).

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην υποβολή προσφορών

για λογαριασμό υποψήφιων προμηθευτών σε όλη την Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Ενημέρωση και συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
  • Ορθή και πλήρης συμπλήρωση του πληροφοριακού συστήματος και των απαιτούμενων υποδειγμάτων του διαγωνισμού
  • Υποβολή έγγραφων ερωτημάτων – διευκρινήσεων στην αναθέτουσα αρχή
  • Προετοιμασία φυσικού φακέλου προσφοράς προς κατάθεση στην αναθέτουσα αρχή
  • Διεκπεραίωση όλων των σταδίων του διαγωνισμού
  • Ενημέρωση για την αποστολή μηνυμάτων αλλά και την έκδοση πρακτικών από την αναθέτουσα αρχή για την εξέλιξη της υποβαλλόμενης προσφοράς
  • Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις … επικοινώνησε μαζί μας!