Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Προμηθειών και Δημοσίων Έργων

Οι διαγωνισμοί του δημοσίου, αφορούν στην προμήθεια α’ υλών, αναλωσίμων, εξοπλισμού και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής του δημοσίου.

Με αυτή τη διαδικασία οι ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ προμηθεύονται εξοπλισμό, αναλώσιμα, καύσιμα, τρόφιμα, υπηρεσίες κ.α.

αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες για την κατασκευή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Epirus Land - Υπηρεσίες Επιχειρήσεις Διαγωνισμοί

Αναλαμβάνουμε την υποβολή προσφορών σε ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου, που πραγματοποιούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ διαγωνισμούς του δημοσίου (πρόχειροι διαγωνισμοί).

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην υποβολή προσφορών

για λογαριασμό υποψήφιων προμηθευτών σε όλη την Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις ... επικοινώνησε μαζί μας!

Epirusland © 2022
Nodus Digital Agency