Από το 2012 είμαστε συντονιστής εταίρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Destination Management Organization Ancient Religious Trekking Artistic [DMO ARTA] .. Μπορείς να βλέπεις πληροφορίες και εδώ

Όραμα

Το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός διευρυμένου cluster επιχειρήσεων, συλλογικών και δημοσίων φορέων με σκοπό την επιχειρηματική και τοπική ανάπτυξη!

Παραδοχή

Η ανάπτυξη μιας περιοχής οδηγεί στην αύξηση της απασχολησιμότητας και η αύξηση της απασχολησιμότητας οδηγεί στην ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι για να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στην περιοχή μας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης, να έχουμε αύξηση των επισκεπτών/ τουριστών στην περιοχή και αύξηση της ζήτησης των αγροτικών μας προϊόντων, ώστε στη συνέχεια να έχουμε αντίστοιχα αύξηση της προσφοράς εργασίας.

Στόχος

Στόχος τελικά θα πρέπει να είναι η αύξηση του αριθμού αφίξεων και διανυκτερεύσεων στην περιοχή μας. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής. Στα πλαίσια της συλλογικής αυτής προσπάθειας, πρέπει να γίνει κοινή πεποίθηση ότι, καμία περιοχή, ακόμα και αν διαθέτει σημαντικούς φυσικούς, ανθρωπογενείς και πολιτιστικούς πόρους, δεν μπορεί να αναπτυχθεί τουριστικά εάν δεν είναι σε θέση να προσφέρει κατάλληλες συνθήκες διαμονής και εστίασης, που να συνδυάζουν τις απαιτήσεις, κυρίως από άποψη τιμής και ποιότητας, των διάφορων κατηγοριών τουριστών.

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα:

  • Αξιοποίηση των πόρων της περιοχής μέσω της συλλογικής οργάνωσης και τον συντονισμό
  • Άμεσα οικονομικά οφέλη για τον επιχειρηματικό κόσμο
  • Αύξηση απασχολησιμότητας
  • Αύξηση επισκεψιμότητας περιοχής
  • Αύξηση πωλήσεων τοπικών προϊόντων
  • Δημιουργία ευαισθητοποιημένων πολιτών
  • Ανάπτυξη κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας
  • Αύξηση προσφοράς εργασίας
  • Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Αύξηση κοινωνικής συνοχής

Δημιουργία Cluster

Η δημιουργία ενός cluster πιστεύουμε ότι θα επιλύσει το βασικό πρόβλημα της έλλειψης οργάνωσης και συντονισμού με σκοπό την αξιοποίηση, την προστασία, την υγιή εκμετάλλευση, την προβολή και προώθηση των πόρων της περιοχής.

Στο διάγραμμα παρακάτω απεικονίζουμε όλους τους πιθανούς συμβαλλόμενους στο cluster που θα πρέπει να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ τους, με κοινό όραμα την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

epirus land topiki anaptixi graph

Εάν ανήκεις σε έναν από τους φορείς που καταγράφονται στο παραπάνω διάγραμμα και θέλεις να συμμετέχεις στο cluster κάνε την εγγραφή σου εδώ

Θα πρέπει να δούμε το cluster σαν έναν εξυπηρετητή των μελών που συμμετέχουν σε αυτό, με στόχο την οικονομική άνοδο και την ευημερία των μελών του.

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία του Cluster απαιτεί τυπικότητα, εντατική δουλειά, ειλικρινείς σχέσεις, καλή συνεργασία, συναδελφικότητα, αλληλεγγύη, δέσμευση, δημιουργικότητα και έμπνευση για να είναι δυνατό να οδηγήσει σε επιτυχημένα αποτελέσματα!

Μητρώο Εθελοντών

Σε περίπτωση που θέλεις να συμβάλλεις σε ομάδες που δρουν για συγκεκριμένα τοπικά αναπτυξιακά αποτελέσματα ή να προτείνεις κάποιο τοπικό σχέδιο δράσης και θέλεις να βρεις υποστήριξη κάνε την εγγραφή σου εδώ. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παραλαμβάνουμε, ακολουθώντας την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.