Σχεδίαση και Υλοποίηση Προγραμμάτων

Σχεδίαση και Υλοποίηση Προγραμμάτων

Σχεδίαση και Υλοποίηση Προγραμμάτων

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για δημόσιους οργανισμούς και συλλογικούς φορείς, ενδεικτικά αναφέρουμε τα προγράμματα INTERREG, ERASMUS, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, HORIZON κ.α.

Η τεχνογνωσία και εμπειρία μας στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, η μεθοδικότητα, δημιουργικότητα, τυπικότητα και επιμονή στο αποτέλεσμα εγγυώνται την επιτυχημένη υλοποίηση των δημοσίων και συλλογικών προγραμμάτων! Καταγράφουμε μερικά από τα αποτελέσματα στο Έργο μας.

Epirus Land - Υπηρεσίες Δημόσιο Προγράμματα

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις ... επικοινώνησε μαζί μας!

Epirusland © 2023
Nodus Digital Agency