Δημόσιο – Σύλλογοι – Συνεταιρισμοί

Δημόσιο – Σύλλογοι – Συνεταιρισμοί

Σχεδίαση και Υλοποίηση Προγραμμάτων

Επιτυχημένη υλοποίηση των δημοσίων και συλλογικών προγραμμάτων

Epirus Land - Υπηρεσίες Δημόσιο Προγράμματα

Υποστήριξη συλλόγων και συνεταιρισμών με σκοπό την τήρηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται σε ένα συλλογικό πρόσωπο και τη γενικότερη νόμιμη λειτουργία του

Διεξαγωγή ερευνών με στόχο την βέλτιστη λειτουργία των επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες με σκοπό το βέλτιστο συντονισμό και αποτέλεσμα της εκδήλωσης

Epirusland © 2023
Nodus Digital Agency