Χρηματοδότηση

Διαχείριση επιχορηγήσεων και
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020), Leader και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων, η επιχείρησή μας έχει υποβάλλει και διαχειριστεί επιτυχώς, επενδυτικά σχέδια για τη χρηματοδότηση περισσότερων των 200 επιχειρήσεων.

…και συνεχίζουμε την υποστήριξη επιχειρήσεων σε επιλεγμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις ... επικοινώνησε μαζί μας!

Epirusland © 2023
Nodus Digital Agency