2020

Συντονίσαμε μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάστηκαν με σκοπό την ουσιαστική ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων. Ένα από τα αποτελέσματα ήταν η δημιουργία του πρώτου κοινού σημείου προβολής των Τοπικών Προϊόντων που παράγονται/δημιουργούνται στην Άρτα. Στην περίπτωση που είστε παραγωγός/ δημιουργός της ΠΕ Άρτας μπορείτε να προβάλλετε το προϊόν σας … και εδώ! Η ομάδα δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Άρτας στο πλαίσιο του έργου «Local clusters & social enterprises incubators in the fields of culture/ tourism & folk tradition-InClust» (Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020).