Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Ψηφιακή Υπογραφή

Υποστηρίζουμε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση ψηφιακής υπογραφής.

Epirus Land - Υπηρεσίες Επιχειρήσεις Υπογραφή

Υποβολή προσφορών σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου.

Κατοχύρωση και ανανέωση εμπορικού σήματος και λογοτύπου.

Υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Επιτυχημένη συμμετοχή της επιχείρησής σας σε επαγγελματικές εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σύνταξη στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προτάσεις διοργάνωσης & υλοποίησης δράσεων.

Υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επαγγελματικών ενώσεων κλπ για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Epirusland © 2023
Nodus Digital Agency