Δημιουργία Cluster/ Συνεργασιών/ Δικτύωσης

Υποστηρίζουμε τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επαγγελματικών ενώσεων κλπ για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την επίτευξη οικονομικών κλίμακας και την τοπική ανάπτυξη.

Στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών που θα συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού οφέλους μέσω:

  • συμμετοχής σε κοινές δράσεις προβολής (όπως η ομαδική συμμετοχή σε εκθέσεις, η χρήση κοινού μέσου προβολής, κ.α.) όπου οι φορείς θα μπορούν να παρουσιάσουν τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με συλλογικό και ολοκληρωμένο τρόπο και να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο,
  • συμμετοχής σε ανοικτές εκπαιδευτικές δράσεις πάνω σε εξειδικευμένα θέματα (marketing, χρηματοδοτικές ευκαιρίες, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και δικτύωσης κλπ),
  • μαζικής παραγγελίας πρώτων υλών, με σκοπό το όφελος από την προμήθεια με μικρότερο κόστος,
  • ανταλλαγής πόρων, τεχνογνωσίας και εμπειριών,
  • κοινής χρήσης εγκαταστάσεων, υποδομών, υπηρεσιών κ.ά. πόρων,
  • απόκτησης πιο εύκολης πρόσβασης σε εξειδικευμένο προσωπικό,
  • ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας και καινοτομίας,
  • δημιουργίας «κοινωνικού κεφαλαίου»
epirus land ypiresies epixeiriseis clusters p3wn02m7aufftq9ifnz13qbspc87lnze0uhn201iy2

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δυνατότητες δικτύωσης σας με άλλες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς .

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις … επικοινώνησε μαζί μας!