Δημιουργία Cluster

Δημιουργία Cluster/ Συνεργασιών/ Δικτύωσης

Υποστηρίζουμε τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επαγγελματικών ενώσεων κλπ για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την επίτευξη οικονομικών κλίμακας και την τοπική ανάπτυξη.

Στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών που θα συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού οφέλους μέσω:

Epirus Land - Υπηρεσίες Επιχειρήσεις Clusters

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δυνατότητες δικτύωσης σας με άλλες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς .

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις ... επικοινώνησε μαζί μας!

Epirusland © 2022
Nodus Digital Agency