Διαχείριση Ομάδων Παραγωγών

Οι εξελίξεις στη νομοθεσία έχουν δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για τη δημιουργία Ομάδων Παραγωγών (Ο.Π.) και Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Προτείνουμε και υποστηρίζουμε τη δημιουργία:

  • ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ανά είδος προϊόντος ή ανά γεωγραφική περιοχή, όπου θα επωφελούνται από τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, από την κοινή προώθηση, προβολή και μεταφορά των προϊόντων τους, από τις κοινές μεθόδους παραγωγής.
  • ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, οι οποίοι θα αναλάβουν εργασίες μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.

Πρόκειται δηλαδή για συνεργατικούς σχηματισμούς των 5-10 ατόμων, που θα απολαμβάνουν χαμηλά λειτουργικά κόστη και φορολογικά βάρη, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος ανά εργαζόμενο.

epirus land ypiresies agrotes paragogoi p3rydmbbw6fptdxom6gco37a6qptsdpf2w7zr2rh9m

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα:

  • Αύξηση απασχολησιμότητας
  • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
  • Αύξηση κοινωνικής ευθύνης
  • Αύξηση κοινωνικής ευημερίας
  • Αύξηση συνοχής της κοινωνίας
  • Αξιοποίηση ανενεργών πόρων
  • Μειωμένο κόστος ανά μονάδα προσφερόμενης κοινωνικής υπηρεσίας

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις … επικοινώνησε μαζί μας!