Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Υποστήριξη μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδρίων / συμβουλευτικών

Περισσότερα
epirus land ypiresies idiotes prosopiki anaptiksi p50rg8ux8iqux13zy0yxmo2mqdzpyb2ept4c2ev7l6

Διοργάνωση Σεμιναρίων

Ανάπτυξη της προσωπικότητας μέσω εκπαιδευτικών ημερίδων, σεμιναρίων & συνεδριών.

Περισσότερα
epirus land ypiresies idiotes seminaria p3rvcnutoja60m79uky7530r9tr4jg5j3lus3ebciy