Διενέργεια Ερευνών/Μελετών

Διενέργεια Ερευνών/Μελετών

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, αναλαμβάνουμε έρευνες και μελέτες με στόχο:

Epirus Land - Υπηρεσίες Δημόσιο Επιχειρηματικότητα

Οι μελέτες που έχουμε πραγματοποιήσει έως τώρα, έχουν βοηθήσει τις διοικήσεις, τις ερευνητικές και συλλογικές ομάδες που έχουμε συνεργαστεί, στην οργάνωσή τους, στη διαδικασία λήψης βέλτιστων αποφάσεων, στη σύνταξη ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγών.

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις ... επικοινώνησε μαζί μας!

Epirusland © 2022
Nodus Digital Agency