Διαχείριση Συλλόγων – ΚΟΙΝΣΕΠ – ΜΚΟ

Δίνουμε μεγάλη αξία στη συλλογική προσπάθεια και συνεργασία καθώς πιστεύουμε ότι

“η κοινή ανάληψη ενεργειών και στρατηγικής από άτομα με ίδια ενδιαφέροντα και αξίες θα οδηγήσει ταχύτερα και ευκολότερα στην υλοποίηση του κοινού τους στόχου”.

Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε μεμονωμένα άτομα να δουλέψουνε μαζί και συνεργατικά ώστε να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα και τα οφέλη τους, υποστηρίζουμε άτυπες και τυπικές ομάδες εργασίας (συλλόγους, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις) με σκοπό την ίδρυση και ανάπτυξη δυναμικών και αποτελεσματικών Συνεταιρισμών, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συλλόγων. Είμαστε υπέρ της κοινωνικής οικονομίας και το αποδεικνύουμε έμπρακτα μέσα από το έργο μας.

Υποστηρίζουμε συλλόγους και συνεταιρισμούς με σκοπό την τήρηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται σε ένα συλλογικό πρόσωπο και τη γενικότερη νόμιμη λειτουργία του, ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • σύνταξη καταστατικού,
  • τήρηση βιβλίου μελών, συνδρομών,
  • τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων,
  • τήρηση πρακτικών,
  • προώθηση σκοπού και δράσεων,
  • και άλλες δραστηριότητες
epirus land ypiresies dimosio syllogoi p3wmuwi5pncnyxrumfiwe1aj31pj9lgjb9bi17ph62

ΣΤΟΧΟΣ μας είναι η διευκόλυνση των αρμοδιοτήτων της διοίκησης του Συλλόγου/ Συνεταιρισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του, αλλά και η προώθηση της δράσης του, μέσω της αύξησης των μελών του και της διεύρυνσης της φήμης του.

Αν έχεις μια ΙΔΕΑ και ψάχνεις ΟΜΑΔΑ για την υλοποίησή της ή
έχεις την ΟΜΑΔΑ αλλά δεν έχεις ΙΔΕΑ τι θα μπορούσες να κάνεις … επικοινώνησε μαζί μας!