Η αγροτική παραγωγή στην Άρτα

epirus land post 18 12 2019 agrotika 1

Η αγροτική παραγωγή στην Άρτα: Ποιες είναι οι αγροτικές δραστηριότητες της περιοχής? Καλό είναι να έχουμε μια εικόνα για την αγροτική αξιοποίηση της περιοχής μας…. πόση είναι η καλλιεργήσιμη γη και το ζωικό κεφάλαιο στο Δ. Αρταίων? Γνωρίζεις ότι συνολικά περίπου το μεγάλο ποσοστό του 63,86% της δηλωμένης στον ΟΠΕΚΕΠΕ γης της περιοχής (στοιχεία έτους 2016), αφορά την εξυπηρέτηση της ζωικής παραγωγής και την αγρανάπαυση??? Συγκεκριμένα:

• Το 37,60% της έκτασης δεν αφορά καλλιεργήσιμη γη αλλά βοσκότοπους.

• Το 20,56% αφορά εκτάσεις όπου καλλιεργούνται ζωοτροφές.

• Το 5,7% αφορά εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση για να έρθουν σε καλή κατάσταση για καλλιέργεια τα επόμενα έτη.

Επομένως, το υπόλοιπο ποσοστό 36,14% που αντιστοιχεί σε 4.570,85 στρμ δηλωμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ καλλιεργήσιμης γης αφορούν:

• Το 55,32%, δηλαδή, άνω της μισής καλλιεργήσιμης γης, αφορά στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών.

• Το 17,28% αφορά δενδρώδεις καλλιέργειες εντός των οποίων, ως επί το πλείστον εντάσσεται η καλλιέργεια ακτινιδίων.

• Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (2015), είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι προέκυψαν καινούριες καλλιέργειες, όπως είναι τα ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ και τα ΟΣΠΡΙΑ, ενώ αυξήθηκε η καλλιεργήσιμη γη κατά 200 στρέμματα.

Όσον αφορά το ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,

• Υπάρχει ξεκάθαρη υπεροχή του τομέα της πτηνοτροφίας στην περιοχή του Δ. Αρταίων.

• Συγκριτικά με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015 μειώθηκε το ζωικό κεφάλαιο. Μειώθηκαν τα αιγοπρόβατα, τα ορνιθοειδή και τα βοοειδή, αλλά κυρίως και δραματικά μειώθηκαν οι χοίροι. Τέλος, αυξήθηκαν οι κυψέλες μελισσών.

(ΟΠΕΚΕΠΕ 2016)