Τοπικά Προϊόντα Άρτας

Χωρίς τίτλο

Η σελίδα αποτελεί ένα κοινό σημείο προβολής των προϊόντων που παράγονται στην Άρτα.

https://www.facebook.com/artaproducts/

Στην περίπτωση που είστε παραγωγός της ΠΕ Άρτας μπορείτε να προβάλλετε το προϊόν σας … και εδώ!

Καλό είναι να προωθήσουμε όλοι αυτή την κοινή προσπάθεια…

συνέργειες#τοπικάπροϊόντα#τοπικήανάπτυξη#inclust