Πρόσκληση Διαβούλευσης Στοιχείου “Λαζαρούδια Ροδαυγής Άρτας”

Πρόσκληση Διαβούλευσης Στοιχείου “Λαζαρούδια Ροδαυγής Άρτας”
25.08.2022

Πρόσκληση Ανοικτής Διαβούλευσης με σκοπό την εγγραφή του Στοιχείου “Λαζαρούδια Ροδαυγής Άρτας” στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Λήξη υποβολής αποφάσεων/ παρατηρήσεων/ εγκρίσεων 09/09/2022.

Epirusland © 2022
Nodus Digital Agency