Πρόσκληση Διαβούλευσης Στοιχείου “Λαζαρούδια Ροδαυγής Άρτας”

6 Λαζαροτράγουδα Ροδαυγης Αγ.Παρασκευή Μαρία Παπαβασιλείου

Πρόσκληση Ανοικτής Διαβούλευσης με σκοπό την εγγραφή του Στοιχείου “Λαζαρούδια Ροδαυγής Άρτας” στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Λήξη υποβολής αποφάσεων/ παρατηρήσεων/ εγκρίσεων 09/09/2022.

https://www.epirusland.gr/wp-content/uploads/2023/03/Πρόσκληση-Διαβούλευσης-Λαζαροτράγουδα-εκδ.2.pdf