Δημογραφικά Άρτας

epirus land ypiresies dimosio programmata

Πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση επιχειρηματική, στρατηγική, συλλογική ή πολιτική καλό είναι να γνωρίζουμε σε τι κοινό απευθυνόμαστε… Τα στοιχεία που απεικονίζονται αφορούν το Δ. Αρταίων και είναι από την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011. Ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται στους 43.166 κατοίκους και αντιστοιχεί στο 64% του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και στο 12,81% σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου.

Από τα διαγράμματα βλέπουμε:

  • ότι προκύπτει μια μικρή αριθμητική υπεροχή του γυναικείου φύλου σε σχέση με το άρρεν, οι άνδρες αποτελούν το 49,15% (21.216 άτομα) του συνολικού πληθυσμού και οι γυναίκες το 50,85% (21.950 άτομα),
  • την κατανομή του μόνιμου πληθυσμού σε δεκατέσσερις (14) συνολικά ηλικιακές κλάσεις, σε επίπεδο Δήμου Αρταίων και κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αρταίων, βάσει των στοιχείων της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011.
  • ότι ο πληθυσμός του Δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και αλλά και της Περιφέρειας Ηπείρου γενικά βαίνει γηρασκόμενος.
  • την κατανομή του πληθυσμού του Δήμου Αρταίων βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης και συγκεκριμένα το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο δεδομένου ότι σχεδόν το 60% του πληθυσμού ή δεν πήγαν σχολείο, δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή ή είναι απόφοιτοι δημοτικού ή στην καλύτερη περίπτωση έχουν ολοκληρώσει το γυμνάσιο!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων θα χρειαστεί να εφαρμοστούν ενεργητικές πολιτικές όπου μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν:

α) στην επιστροφή των νέων ανθρώπων στον τόπο της καταγωγής τους,

β) στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου και της εξειδίκευσης των ανθρώπων της περιοχής, ώστε να υπάρχει ποιοτικότερη ζήτηση εργασίας, και

γ) στην οικονομική και κοινωνική ευημερία, που θα δημιουργήσει αυξητική τάση του αριθμού γεννήσεων στην περιοχή.

Διάγραμμα 1: Σύνθεση πληθυσμού Δήμου Αρταίων κατά φύλο

Διάγραμμα 2: Ηλικιακές κλάσεις ανά Δήμο Αρταίων, ΠΕ Άρτας και ΠΗ

Διάγραμμα 3: Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου πληθυσμού Δήμου Αρταίων και ΠΗ