Χαρακτηριστικά Απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων

epirus land post 21 10 2019 apasxolisi

Όταν αναφερόμαστε στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό μιας περιοχής αναφερόμαστε στο σύνολο των ατόμων του πληθυσμού που εργάζεται ή που δεν εργάζεται αλλά προσφέρεται για εργασία.

Το τμήμα του πληθυσμού που δεν εργάζεται και δεν αναζητά εργασία αποτελεί τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. Στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, σύμφωνα με την μεθοδολογία μέτρησής του από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ανήκουν οι μαθητές – σπουδαστές, συνταξιούχοι, εισοδηματίες, αυτοί που ασχολούνται με τα οικιακά, καθώς και διάφορες άλλες πληθυσμιακές κατηγορίες που γενικά χαρακτηρίζονται στους πίνακες ως “λοιπά”.

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της περιοχής του Δήμου Αρταίων, βάσει των στοιχείων της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, ανέρχεται στα 16.782 άτομα, ήτοι ποσοστό 38,88 % επί του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού της περιοχής.

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: στον απασχολούμενο σε διάφορες εργασίες και στον άνεργο πληθυσμό. Κατά συνέπεια, αναλύοντας περαιτέρω τα δεδομένα της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, τα 16.782 άτομα που αντιστοιχούν στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της περιοχής του Δήμου Αρταίων επιμερίζονται σε 13.584 απασχολούμενα άτομα, ήτοι ποσοστό 80,94% επί του συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Αρταίων και σε 3.198 άνεργα άτομα, ήτοι ποσοστό 19,06%.

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των απασχολούμενων του Δήμου Αρταίων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

Βάσει αντίστοιχων στοιχείων της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2001, από το σύνολο των τότε απασχολούμενων της περιοχής, ποσοστό 25,11% δραστηριοποιούνταν στον πρωτογενή τομέα, ποσοστό 19,44% στον δευτερογενή και ποσοστό 51,48% στον τριτογενή τομέα παραγωγής.

Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι κατά της διάρκεια της δεκαετίας 2001 – 2011 παρατηρήθηκε μια στροφή των απασχολούμενων της περιοχής στον τριτογενή τομέα παραγωγής (υπηρεσίες, εμπόριο, τουρισμός), σε βάρος κυρίως του πρωτογενή και δευτερευόντως του δευτερογενή τομέα! Γεγονός μη αναμενόμενο καθώς ο αγροτικός τομέας θεωρείται βασικός πυλώνας ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση … ειδικά για μια περιοχή με τόσο καλλιεργήσιμη γη σαν τη δική μας!!!

Σε επόμενη ανάρτηση θα δοθούν ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας στην περιοχή….stay tuned!

Διάγραμμα: Απασχολούμενοι Δήμου Αρταίων ανά οικονομική δραστηριότητα