ΑΠΕΔ: Νέο Αναβαθμισμένο Πλαίσιο Ψηφιακών Υπογραφών από τις 17 Ιανουαρίου 2022

epirus land ypiresies epixeiriseis ypografi

Το παρόν μήνυμα στοχεύει στην έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών Ψηφιακών Υπογραφών καθώς από τις 17/1/2022 ξεκίνησε σταδιακά η κατάργηση των υφιστάμενων Ψηφιακών Πιστοποιητικών και η αναβάθμισή τους στο νέο πλαίσιο που έχει ορίσει η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου για τη λήψη ψηφιακών υπογραφών. Οι νέες ψηφιακές υπογραφές θα έχουν διάρκεια 3 ετών. Αυτό σημαίνει ότι όσοι χρήστες διαθέτουν ήδη Ψηφιακή Υπογραφή, θα χρειαστεί το αργότερο έως τις 30/4/2022 (εκτός και αν τα πιστοποιητικά τους λήγουν νωρίτερα)να προχωρήσουν σε Νέα Ενεργοποίηση της Ψηφιακής τους Υπογραφής.

Η Ενεργοποίηση απαιτεί:

– Μετάβαση σε ΚΕΠ (αναγκαία για την ταυτοποίηση του χρήστη)

– Νέο συμβατό εξοπλισμό USB TOKEN.Υποστηρίζουμε πλήρως την έκδοση Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού (ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ):

– Νέος αποδεκτός εξοπλισμός USB TOKEN από αναγνωρισμένο πάροχο,

– Παραμετροποίηση και ρύθμισητου USB TOKEN / Εγκατάσταση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού,

– Έλεγχος, Παραμετροποίηση και Εγκατάσταση σε σταθμό εργασίας (Ηλεκτρονικό Υπολογιστή),

– Εκπαίδευση χρήστη στη λήψη ψηφιακής υπογραφής

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Τηλ. Επικοινωνίας 2681029080.