Ανεργία στην ΑΡΤΑ; (Πως? Πότε? Γιατί?)

epirus land ypiresies epixeiriseis epixorigiseis

Οι καταγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. άνεργοι στο Δήμο Αρταίων τον Ιανουάριο του 2018 ανέρχονται συνολικά στα 5.220 άτομα, εκ των οποίων 2.274 είναι άντρες (ποσοστό 44%) και 2.946 είναι γυναίκες (ποσοστό 56%)-βλ. Διάγραμμα 1.

Σημειώνουμε βέβαια ότι στον Ο.Α.Ε.Δ. καταγράφονται και τα άτομα που δεν αναζητούν ουσιαστικά εργασία, τα οποία ανήκουν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό (π.χ. νοικοκυρές, εισοδηματίες, απασχολούμενοι σε καθεστώς αδήλωτης εργασίας, κλπ). Άρα, είναι σε κατάσταση αεργίας.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή ανά ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκουν οι άνεργοι στην Άρτα, και για την καλύτερη απεικόνιση δίνεται το διάγραμμα 2. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανεργία στο Δήμο Αρταίων πλήττει ιδιαίτερα τις παραγωγικές ηλικίες από 30 – 45 ετών, ενώ πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας έχει και η ηλικιακή ομάδα 45-54.

Στον επόμενο πίνακα 2 παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων στο Δήμο Αρταίων, και για την καλύτερη απεικόνιση δίνεται το διάγραμμα 3. Προκύπτει ότι η ανεργία πλήττει κυρίως τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ακολουθούν οι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 34,04% των ανέργων έχουν το πολύ αποφοιτήσει από το δημοτικό και το 80,63% των ανέργων έχει το πολύ αποφοιτήσει από τη ΔΕ, πράγμα που καταδεικνύει σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και εξειδίκευση των ανέργων.

Στη συνέχεια, όπως διαπιστώνεται από τον επόμενο πίνακα 3, η ανεργία στο Δήμο Αρταίων, τείνει να αποκτήσει χαρακτηριστικά διαχρονικότητας (αεργίας), αφού η συντριπτική πλειοψηφία των καταγεγραμμένων στον Ο.Α.Ε.Δ. ανέργων, βρίσκονται σ’ αυτό το καθεστώς για πάνω από δύο (2) έτη!!

Τέλος, σε σχέση με τις ειδικότητες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ. του Ιανουαρίου 2018, αυτές αφορούν κυρίως σε ανειδίκευτους εργάτες και μικροεπαγγελματίες σε εργάτες οικοδομικών και άλλων δομικών έργων, σε ανειδίκευτους εργάτες μεταποίησης και μεταφορών, σε υπαλλήλους γραφείου, σε εκπαιδευτικούς και σε πωλητές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, θα πρέπει στον τόπο να γίνουν αλλαγές όπου μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν:

α) στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπου θα μπορούσαν να απορροφήσουν άτομα που κυρίως ανήκουν στις παραγωγικές ηλικίες, μέσω π.χ. ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας, των συνεργασιών/συνεργειών, της ανάληψης ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.λπ.

β) στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου και της εξειδίκευσης των ανέργων της περιοχής, με τη συμβολή όλων των εκπαιδευτικών φορέων της περιοχής, ώστε να υπάρχει ποιοτικότερη ζήτηση εργασίας, και

γ) στην υιοθέτηση πιο ορθολογικών πρακτικών από το κράτος, ως προς την αντιμετώπιση των άεργων και της “αδήλωτης/μαύρης εργασίας¨.